Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR

11 Haziran 1970 tarihinde Yozgat’ta doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat ve Kayseri’de tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Dermatoloji uzmanlık eğitimini 1996-2000 yılları arasında yine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda “ Vitiligo’da cerrahi tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması ve basic fibroblast growth factor (bFGF) düzeyi” konulu teziyle tamamladı. Takiben Kıbrıs’ta Girne 200 yataklı askeri hastane’de askerlik görevimi yaptı.

İstanbul’da özel bir hastanede 4 yıl dermatoloji uzmanı olarak çalıştıktan sonra 2005-2010 yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ve Selçuklu Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 2010 yılında Doçentlik unvanını kazandı. 2010-2012 yılları arasında Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalıştı. 2012 tarihinde İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar AD, Kürsü başkanı olarak atandı.

Ağustos 2015 yılında Profesör oldu. Dermatoloji alanında ilgi alanları; Vitiligo, Behçet hastalığı, saç hastalıkları, alerjik deri hastalıkları, psoriasis, biyolojik tedaviler ve akne hastalığıdır. Kozmetik dermatoloji alanında botulinum toksini uygulamaları, dolgu maddeleri uygulamaları, lazerler, yüz ve cilt gençleştirme sistemleri, ip ile yüz germe, lipoliz ve mezoterapi ile ilgilenmektedir.

İlgilenmiş olduğu alanlarla ilişkili ulusal/uluslararası düzeyde birçok kongrede sunumlar yapmış ve makaleler yayınlamıştır. Editörlüğünü yapmş olduğu “Psoriasis güncel yaklaşımlar” ve “Dermatolojide klinik metrik ölçümler ve sınıflama kriterleri” adlı iki kitabı vardır. Ayrıca birçok kitapta bölüm yazarlığı yapmıştır. Birçok tıbbi derneğe üyeliği vardır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı

Genel Dermatoloji, Kozmetik Dermatoloji, Lazer Tedavileri, Saç Hastalıkları ve Alerji hakkında soru ve randevu talepleriniz için iletişim sayfasından veya sosyal medya hesaplarımdan benimle iletişime geçebilirsiniz.

 • Yabancı Dil

  İngilizce

 • Öğrenim Durumu ve Görevler

  Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
  Lisans-Y. Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1989–1995
  Tıpta Uzmanlık Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996–2000
  Uzm. Dr. Dermatoloji Özel 29 Mayıs Hastanesi 2000-2004
  Yrd. Doç. Dr. Meram Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 2004-2009
  Doç. Dr. Selçuklu Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 2010
  Doç. Dr. Tıp Fakültesi Bezmialem Vakıf Ünv. 2010-2012
  Doç. Dr. Tıp Fakültesi Medipol Üniversitesi 2012-2015
  Prof. Dr. Tıp Fakültesi Medipol Üniversitesi 2015
 • Tıpta Uzmanlık Tezi

  Vitiligo’da cerrahi tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması ve basic fibroblast growth factor (bFGF) düzeyi

 • Projelerde Yaptığı Görevler

  1. Vitiligoda cerrahi tedavi ve bFGF düzeyi, İstanbul Üniversitesi Projesi, Proje no:1192/070998, Yardımcı Araştırıcı, 1999
  2. Siklosporin tedavisi alan psoriasisli hastalarda serum leptin, adiponectin, resistin and ghrelin düzeyleri, Selçuk Üniversitesi Projesi, Proje no: 09102018, Araştırma Sorumlusu, 2010
  3. Akne nedeni ile izotretinoin kullanan kadın hastaların over rezervi ve menstrual siklus açısından değerlendirilmesi, Medipol Üniversitesi Projesi, Proje no:2134/2015 Araştırma Sorumlusu, 2015
 • İdari Görevler

  • S.Ü. Meram Tıp Fakültesi, Bilişim Hizmetleri Koordinatör üyeliği 2006–2009
  • S.Ü. Meram Tıp Fakültesi, Dönem III Koordinatör Yardımcılığı 2006–2007
  • S.Ü. Meram Tıp Fakültesi, Sağlık Kurul Üyeliği 2008-2009
  • S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Has. Anabilim Dalı Başkanlığı 2009–2010
  • Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Has. Anabilim Dalı Başkanlığı 2012-
 • Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

  İstanbul Tabip Odası

  Türk Dermatoloji Derneği

  İstanbul Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

  Psoriasis Derneği

  Kozmetik Dermatoloji Derneği

 • Ödüller

  1. 14 Mart 2009 Tıp Bayramı töreninde Yardımcı Doçent kategorisinde SCI/SCI Expanded’ta yer alan dergilerdeki yayınlar, alınan atıflar ve uluslararası bilimsel toplantılardaki bildiriler için birincilik ödülü
  2. Poster birincilik ödülü: Kaplan M, Özdemir M, Aydemir İ, Kıreşi D, “Anjioödem yanılgısına yol açan juguler ven trombozlu bir olgu”, V. Ege Dermatoloji Günleri, Türk-Yunan Dermatoloji Simpozyumu, 7-11 Mayıs, Bodrum, 2009
  3. Poster birincilik ödülü: Balevi A, Işık B, Tavlı YU, Uysal SE, Yüksel M, Kakşi SA, Özdemir M, “Tedaviye dirençli palmoplantar siğillerde Nd:Yag (Neodymium-dopedyttrium aluminum garnet; Nd:Y3al5o12) lazerin etkinliği”, XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 21-25 Ekim, Antalya, 2014
 • Eserler

   1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

   A1. Özdemir M, Yıllar G, Wolf R, Yıllar O, Ünal G, Tüzün B, Tüzün Y. Increased basic fibroblast growth factor levels in serum and blister fluid from patients with vitiligo. Acta Derm Venereol, 80, 438-439 (2000).

    

   A2. Özdemir M, Çetinkale O, Wolf R, Kotoğyan A, Mat C, Tüzün B, Tüzün Y, “Comparison of two surgical approaches for treating vitiligo: a preliminary study,” Int J Dermatol, 41, 135-138 (2002).

    

   A3. Özdemir M, Bodur S, Engin B, Baysal I, “Evaluation of application of multiple needle pricks on the pathergy reaction,” Int J Dermatol, 47, 335-338 (2008).

    

   A4. Özdemir M, Engin B, Mevlitoğlu I, “Treatment of facial port-wine stains wit intense pulsed light: a prospective study,” J Cosmet Dermatol, 7, 127-131 (2008).

    

   A5. Özdemir M, Engin B, Baysal İ, Mevlitoğlu İ, “A Randomized Comparison of Acitretin-narrow-band TL-01 Phototherapy and Acitretin-Psoralen plus Ultraviolet A for Psoriasis,” Acta Derm Venereol, 88, 589-593 (2008).

    

   A6. Özdemir M, Baysal İ, Engin B, Özdemir S, “Treatment of Angiokeratoma of Fordyce with Long-Pulse Neodymium-Doped Yttrium Aluminium Garnet Laser,” Dermatol Surg, 35, 92-97 (2009).

    

   A7. Engin B, Özdemir M, Balevi A, Mevlitoğlu I, “Treatment of chronic urticaria with narrowband ultraviolet B phototherapy: a randomized controlled trial,” Acta Derm Venereol, 88, 247-251 (2008).

    

   A8. Engin B, Özdemir M, “Prospective randomized non-blinded clinical trial on the use of dapsone plus antihistamine vs. antihistamine in patients with chronic idiopathic urticaria,” J Eur Acad Dermatol Venereol, 22, 481-486 (2008).

    

   A9. Engin B, Uguz F, Yilmaz E, Özdemir M, Mevlitoglu I, “The levels of depression, anxiety and quality of life in patients with chronic idiopathic urticaria,” J Eur Acad Dermatol Venereol, 22, 36-40 (2008).

    

   A10. Ozdemir S, Görkemli H, Gezginç K, Özdemir M, Kiyici A, “Clinical and metabolic effects of medroxyprogesterone acetate and ethinyl estradiol plus drospirenone in women with polycystic ovary syndrome,” Int J Gynaecol Obstet, 103, 44-49 (2008).

    

   A11. Engin B, Tufekci O, Yazici A, Ozdemir M, “The effect of transcutaneous electrical nerve stimulation in the treatment of lichen simplex: a prospective study,” Clin Exp Dermatol, 34, 324-328 (2009).

    

   A12. Konuk Yüksel B, Sırmacı A, Ayten GC, Özdemir M, Aslan İ, Yılmaz Turay İ, Erdoğan Y, Tekin M, “Homozygous Mutations in the 15-Hydroxyprostaglandin Dehydrogenase Gene in Patients with Primary Hypertrophic Osteoarthropathy”, Rheumatol Int, 30, 39-43 (2009)

    

   A13. Ozdemir M, Balevi A, Engin B, Güney F, Tol H., “Treatment of Faun-Tail Naevus with Intense Pulsed Light”, Photomed Laser Surg, 28, 435-438 (2010) A14. Ozdemir S, Ozdemir M, Görkemli H, Kiyici A, Bodur S, “Specific dermatologic features of the polycystic ovary syndrome and its association with biochemical markers of the metabolic syndrome and hyperandrogenism”, Acta Obstet Gynecol Scand, 89, 199–204 (2010) A15. Özdemir M, Engin B, “Purıfıed proteın derıvatıve skın test in patıents wıth psorıasıs vulgarıs: a case-control study”, Turkiye Klinikleri J Med Sci,30,1160–5(2010) A16. Gümüşel M, Ozdemir M, Mevlitoğlu I, Bodur S. Evaluation of the efficacy ofmethotrexate and cyclosporine therapies on psoriatic nails: a one-blind, randomized study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010 (Baskıda)

   A17. Tüzün B, Saygın A, Wolf R, Özdemir M, Tüzün Y, “Anogenital lesions (viral diseases and ectoparasitic infestations): unapproved treatments,” Clin Dermatol, 20, 668-671 (2002).

    

   A18. Tüzün Y, Wolf R, Tüzün B, Özdemir M, Demirkesen C, Deviren A, Kotoğyan A, “Familial erythromelanosis follicularis and chromosomal instability,” J Eur Acad Dermatol Venereol, 15, 150-152 (2000).

    

   A19. Özdemir M, Demirkesen C, Arzuhal N, Tüzün Y, “Mucin-poor follicular mycosis fungoides,” Int J Dermatol, 41, 112-114 (2002).

    

   A20. Özdemir M, Toy H, Mevlitoğlu İ, Demirkesen C, “Generalized idiopathic acanthosis nigricans treated with acitretin,” J Dermatol Treat, 17, 54-56 (2006).

    

   A21. Özdemir M, Yildirim S, Mevlitoğlu I, “En coup de sabre accompanied by pachydermoperiostosis: a case report,” Clin Exp Rheumatol, 25, 315-317 (2007).

    

   A22. Özdemir M, Balevi S, Deniz F, Mevlitoğlu I, “Pathergy reaction in different body areas in Behçet’s disease,” Clin Exp Dermatol, 32, 85-87 (2007).

    

   A23. Özdemır M, Cimen K, Mevlitoğlu I, “Post-traumatic erysipeloid cutaneous leishmaniasis,” Int J Dermatol, 46, 1292-1293 (2007).

    

   A24. Engin B, Gümüşel M, Özdemir M, Cakir M, “Successful combined pentoxifylline and intralesional triamcinolone acetonide treatment of severe pretibial myxedema,” Dermatol Online J, 13, 16 (2007).

    

   A25. Özdemir M, Engin B, Toy H, Demirkesen C, “Neutrophilic figurate erythema,” Int J Dermatol, 47, 262-264 (2008).

    

   A26. Özdemir M, Tüzün Y, “Herpes Zoster and pruritus,” Int J Dermatol, 43, 779-780 (2004).

    

   A27. Özdemir M, Engin B, “Pyogenic granuloma following treatment of a port-wine stain with intense pulsed ligt,” J Cosmet Dermatol, 6, 270-271 (2007).

    

   A28. Artac H, Silahli M, Keles S, Özdemir M, Reisli I, “A rare cause of preseptal cellulitis: anthrax,” Pediatr Dermatol, 24, 330-331 (2007).

    

   A29. Engin B, Baysal I, Reisli I, Özdemir M, Toy H, “Narrow-band ultraviolet B phototherapy for the treatment of vitiligo: evidence against an autoimmune pathogenesis,” J Eur Acad Dermatol Venereol, 22, 1520-1521 (2008).

    

   A30. Özdemir M, Engin B, Toy H, Mevlitoglu I, “Treatment of plaque-type localized scleroderma with retinoic acid and ultraviolet A plus the photosensitizer psoralen: a case series,” J Eur Acad Dermatol Venereol, 22, 519-521 (2008).

    

   A31. Engin B, Özdemir M, Kaplan M, Mevlitoğlu I, “Patch test results in patients with progressive pigmented purpuric dermatosis,” J Eur Acad Dermatol Venereol, 23, 209 (2009).

    

   A32. Ozdemir S, Özdemir M, Toy H, “Confluent and reticulated papillomatosis associated with polycystic ovary syndrome treated with a combined contraceptive containing drospirenone,” J Eur Acad Dermatol Venereol, 23, 358-359 (2009)

    

   A33. Özdemir M, Engin B, Tunç R, Mevlitoğlu İ, “Remitting Seronegative Symmetrical Synovitis With Pitting Edema in a Patient With Kaposi Sarcoma,” J Clin Rheumatol, 14, 365–366 (2008).

    

   A34. Özdemir M, Acar H, Deniz F, Tümer E, Engin B, Balasar Ö, “HLA-B*51 in patients with recurrent aphthous stomatitis,” Acta Derm Venereol, 89, 202-203 (2009).

    

   A35. Özdemir M, Mevlitoğlu İ, Balevi A, “Acitretin-narrow-band TL-01 Phototherapy but not Etanercept treatment improves a localized inflammatory linear verrucous epidermal neveus with concomitant psoriasis”, J Eur Acad Dermatol Venereol, 23, 1453-54 (2009)

    

   A36. Özdemir M, Balevi A, “Tanınız nedir?”, TÜRKDERM, 45, 57-57 (2011)

    

   A37. Özdemir S, Özdemir M, Çelik Ç, Balevi A, Toy H, Kamış Ü, “Evaluation of the patients with Behçet’s disease by cervical cytology and colposcopic examination,” Arch Gynecol Obstet, 285, 1363-68  (2012)  

    

   A38. Özdemir M, Yüksel M, Gökbel H, Okudan N, Mevlitoğlu İ, “Serum Leptin, Adiponectin, Resistin and Ghrelin levels in psoriatic patients treated with Cyclosporine,” J Dermatol, 39, 443-8  (2012)

    

   A39. Özdemir M, Kıyıcı A, Balevi A, Mevlitoğlu İ, Peru C, “Assessment of ischemia-modified albumin level in patients with psoriasis,” Clin Exp Dermatol, (2012) Baskıda

    

   A40. Özdemir M, Balevi A, Esen H. An inflammatory verrucous epidermal nevus concomitant with psoriasis: treatment with adalimumab. Dermatol Online J. 2012; 18(10): 11.

    

   A41. Kakşi SA, Kakşi M, Balevi A, Özdemir M, Çakır A. Unusual case of frontal mucocele presenting with forehead ulcer. Dermatol Online J. 2014 (Baskıda)

    

   A42. Balevi A, Işık B, Tavlı YU, Uysal SE, Yüksel M, Kakşi SA, Özdemir M. Tedaviye Dirençli Palmoplantar Siğillerde Nd:Yag (Neodymium-Doped Yttrium Aluminum Garnet; Nd:Y3al5o12) Lazerin Etkinliği. 2015 Türkderm (Baskıda)

    

   A43. Kaksi SA, Ozdemir M, Balevi A, Cakir A, Tavh Y. Early diagnosis of subungualsquamous cell carcinoma of the hallux. Dermatol Online J. 2015; 15; 21. A44. Üstüner P, Balevi A, Özdemir M. Efficacy and safety of mascara dyeing as an adjunct to Alexandrite and Nd:YAG laser applications for removing thin and white-colored facial and axillary hair. J Cosmet Laser Ther. 2016 Oct 20:1-8. A45. Balevi A, Üstüner P, Özdemir M. Use of Er:YAG for the treatment of recalcitrant facial verruca plana. J Dermatolog Treat. 2016 Oct 3:1-15. A46. Balevi A, Engin Uysal S, Doga Ustuner P, Ozdemir M. How I Do It: Treatment of Plantar Calluses and Corns With an Erbium-Doped Yttrium Aluminum Garnet Laser.Dermatol Surg. 2016 Jul 14. A47. Ustuner P, Balevi A, Ozdemir M, Türkmen İ. Atypical pityriasis rosea presenting with a herald patch lesion on the healed site of herpes zoster: Wolf’s isotopic response. Eur J Dermatol. 2016 Jan-Feb;26(1):102-3. A48. Balevi A, Üstüner P, Kakşi SA, Özdemir M. Narrow-band UV-B phototherapy: aneffective and reliable treatment alternative for extensive and recurrent pityriasis versicolor. J Dermatolog Treat. 2017 Nov 9:1.  A49. Ustuner P, Balevi A, Ozdemir M. A split-face, investigator-blinded comparative study on the efficacy and safety of Q-switched Nd:YAG laser plus microneedling with vitamin C versus Q-switched Nd:YAG laser for the treatment of recalcitrant melasma. J Cosmet Laser Ther. 2017 Nov; 19(7): 383-390. A50. Ustuner P, Balevi A, Özdemir M. Best dilution of the best corticosteroid for intralesional injection in the treatment of localized alopecia areata in adults. J Dermatolog Treat. 2017 Dec;28(8):753-761.  A51. Balevi A, Ustuner P, Özdemir M. Salicylic acid peeling combined with vitamin Cmesotherapy versus salicylic acid peeling alone in the treatment of mixed type melasma: A comparative study. J Cosmet Laser Ther. 2017 Oct;19(5):294-299.  A52. Özdemir M, Balevi A. Successful Treatment of Classic Kaposi Sarcoma With Long-Pulse Neodymium-Doped Yttrium Aluminum Garnet Laser: A Preliminary Study.Dermatol Surg. 2017 Mar;43(3):366-370.  A53. Özdemir M, Balevi A. Bilateral Half-Head Comparison of 1% Anthralin Ointmentin Children with Alopecia Areata. Pediatr Dermatol. 2017 Mar;34(2):128-132.  A53. Balevi A, Ustuner P, Ozdemir M. Erbium:yttrium aluminum garnet laser versus Q-switched neodymium:yttrium aluminum garnet laser for the treatment of xanthelasma palpebrarum. J Cosmet Laser Ther. 2017 Apr;19(2):100-105.

   1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

   B1. Mat C, Özdemir M, Yurdakul S, Demirkesen C, Küçükoğlu S, Kotoğyan A, “Retrospective analysis of 57 patients with livedoid vasculitis,” 8th EADV  Congress, Amsterdam, 1999.

   B2. Özdemir M, Bahar H, Erakkaya H, Mamal M, Kotogyan A, Yücel A, Tüzün Y, “Effect of 10% benzoyl peroxide/10% glycolic acid versus 5% benzoyl peroxide/3% erythromycin in clinical efficacy and reduction of propionibacterium acnes in acne vulgaris,” 14th EADV Congress, Londra, 2005.

   B3. Mevlitoğlu İ, Fındık D, Özdemir S, Özdemir M, “Frequency of herpes simpleks virus type 2 in asymptomatic couples,” 14th EADV Congress, Londra, 2005.

   B4. Özdemir M, Demirkesen C, Mevlitoğlu İ, “Hyperkeratosis lenticularis perstans and diabetes mellitus,” 14th EADV Congress, Londra, 2005.

   B5. Özdemir M, Okudan N, Gümüşel M, Gökbel H, Mevlitoğlu İ, “Role of leptin in the immunopathogenesis of psoriasis vulgaris,” Chinese Journal of Pathophysiology, 2006; 22 (Suppl 13): 100.

   B6. Özdemir M, Engin B, Toy H, Deniz C, “Laugier-Hunziker syndrome associated with discoid lupus erythematosus,” 16th EADV Congress, Viyana, 2007.

    

   B7. Özdemir M, Engin B, Baysal İ, Mevlitoğlu İ, “Short-term systemic corticosteroid treatment in childhood alopecia areata,” 16th EADV Congress, Viyana, 2007.

    

   B8. Engin B, Özdemir M, Deniz F, Mevlitoğlu İ, “Is there a relationship between symptomatic dermographism and the duration of chronic urticaria?” 16th EADV Congress, Viyana, 2007.

    

   B9. Özdemir M, Kaya E, Cora T, Engin B, Mevlitoğlu İ, “Association of HLA-B51 allele with the clinical features of Turkish patients with Behçet’s disease” 16th EADV Congress, Viyana, 2007.

    

   B10. Özdemir S, Çelik Ç, Özdemir M, “A case with psoriasis vulgaris with early placental calcification and oligohydroamnios” 2nd Congress of South East European Society of Perinatal Medicine, İstanbul, 2007.

    

   B11. Engin B, Kartal Ö, Özdemir M, Mevlitoğlu İ. “Helicobacter Pylori In Dermographic Urticaria,” Abstracts of the 21st World Congress of Dermatology, Vol. 2, 442, Argentina, 2007.

   B12.  Balevi A, Tavlı Y, Çakır A, Özdemir M. Dermoscopy is a valuable tool in diagnosis of pityriasis rubra pilaris. 23rd EADV  Congress, Amsterdam, 2014.

   B13. Balevi A, Ozdemir M, Guney F, Tol H, Okudan N, Belviranlı. Merum Matrix metalloproteinases, S100B Protein and Neuron Specific Enolase levels, and peripheral large nerve fibre function in patients with psoriasis. 23rd EADV  Congress, Amsterdam, 2014.

   B14. Özdemir M, Balevi A, Üstüner P, Toy H. Folliculotropic mycosis fungoides misdiagnosed as alopecia areata. 23rd World Congress, Vancouver, 2015.

   B15. Üstüner P, Özdemir M, Balevi A. Atypical Multiple Cutaneous Ulcers in a Patient with Systemic Lupus Erythematosus Treated with Rituximab. 23th World Congress of Dermatology, Vancouver, Canada.

    

   B16. Üstüner P, Balevi A, Özdemir M, Parlakkılıç ÜT, Türkmen İ, Olmuşçelik O. A case of familial subcutaneous sarcoidosis with an asymptomatic nodular lesion on the upper eyelid accompanied by chronic osteomyelitis. 23th World Congress of Dermatology, Vancouver, Canada.

   B17. Koc E, G Ozarmagan, S Alper, O Ozgoztasi, NS Tekin, D Balci, B Engin, N Onsun, N Atakan, S Ozturkcan, F Aydin, on behalf of the Psoriasis Study Group. Effectiveness and safety of anti-tumor necrosis factor agents in the treatment of moderate to severe psoriasis vulgaris. 21st EADV Congress 27-30 September 2012. Prague, Czech Republic. (Poster).

   B18. Balevi A, Uysal SE, Altıntas Kaksi S, Doga Ustuner P, Ozdemir M. Treatment of plantar callus with erbium-doped yttrium aluminium garnet laser. 24rd EADV  Congress, Copenhagen, Denmark, 2015.(P0703)

   B19. Ustuner P, Balevi A, Ozdemir M. Generalized annular elastolytic giant cell granuloma in a patient with Type 1 DM and obesity successfully treated with systemic cyclosporine. 24rd EADV  Congress, Copenhagen, Denmark, 2015.(P1222).

   B20. Ustuner P, Balevi A, Ozdemir M. Frontal fibrosing alopecia accompanying with bilateral temporal patchy alopecia and lichen planopilaris. 24rd EADV  Congress, Copenhagen, Denmark, 2015.(P1036).

   B21. Altıntaş Kakşi S., Balevi A., Özdemir M., Engin Uysal S. Bilateral acute sacroiliitis due to isotretinoin therapy: a case repor. 24rd EADV  Congress, Copenhagen, Denmark, 2015.(0085).

   B22. Balevi A, Ustuner P, Kaksi SA, Ozdemir M. The efficacy and safety of a full-face peel with 30% salicylic acid, and vitamin C mesotherapy in the treatment of melasma. IACD Rio 2015.

   B23. Ustuner P, Balevi A, Ozdemir M. Glabellar necrosis after injection of a hyaluronic acid dermal filler treated with topically ozone oil patches. IACD Rio 2015.

    

   1. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

   C1. Özdemir M. AIDS. Tüzün Y, Gürer MA, Serdaroğlu S, Oğuz O, Aksungur VL, editörler. Dermatoloji. Cilt 1. Cinsel İlişki ile Bulaşan Hastalıklar. 3. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2008. 526-537.

   C2. Oğuz O, Özdemir M. Fototerapi ve Fotokemoterapi. Tüzün Y, Gürer MA, Serdaroğlu S, Oğuz O, Aksungur VL, editörler. Dermatoloji. Cilt 2. 3. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2008. 2251-2258.

   C3. Özdemir M, Engin B. Kistler. Gürer MA, Serdaroğlu S, Oğuz O, Aksungur VL, editörler. Dermatoloji. Cilt 2. Deri Tümörleri. 3. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2008. 526-537.

   C4. Özdemir M. Dermatoloji. Çiçek MN, editör. Reçete Tedavi El Kitabı. 1. Baskı. Konya: Atlas Kitabevi; 2007. 135-156.

   C5. Özdemir M, Koç E. Psoriasis Güncel Yaklaşımlar. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2012.

   C6. Özdemir M. Psoriasiste kombinasyon tedavileri. Psoriasis güncel yaklaşımlar. Editörler Özdemir M, Koç E. Nobel Tıp kitabevleri, İstanbul, 2012, pp 105-6. (Bölüm yazarlığı)

   C7. Psoriasis Çaışma Grubu (Editörler). Türkiye psoriasis Anti-TNF tedavi atlası. Cortex İletişim Hizmetleri AŞ, İstanbul, 2012.

   C8. Özdemir M. Dermatolojide klinik metrik ölçümler ve sınıflama kriterleri. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2014.

   1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

   D1. Yolar M, Oğuz O, Oğuz V, Arvas S, Özdemir M, Göksügür N, “PUVA tedavisinin kısa ve uzun dönemdeki oküler yan etkileri”, Türk Oftalmol Gaz, 31, 625–630 (2001).

   D2. Özdemir M, Baysal İ, Tol H, Mevlitoğlu İ, “Dermatoloji kliniğimizde onikomikoz sıklığı”, Selçuk Tıp Derg, 21, 75-78 (2005).

   D3. Özdemir S, Özdemir M, “Gebelikte melazma”, Türkderm, 40, 98–100 (2006).

   D4. Özdemir M, Engin B, Baysal İ, Mevlitoğlu İ, “Çocukluk çağında başlayan alopesi areatanın klinik özellikleri”, T Klin J Dermatol, 17, 15–20 (2007).

   D5. Özdemir M, Okudan N, Gümüşel M, Gökbel H, Mevlitoğlu İ, “Serum leptin levels in patients with psoriasis vulgaris”, T Klin J Dermatol, 16, 98–101 (2006).

   D6. Engin B, Özdemir M, Mevlitoğlu İ, “Kronik idiyopatik ürtikerli olgularda tüberkülin deri testi yanıtı ve T-lenfosit alt grupları”, Turkderm, 41, 54-56 (2007).

   D7. Özdemir M, Engin B, Deniz F, Mevlitoğlu İ, “Psoriasisli hastalarda kaşıntı: prospektif bir çalışma”, Dermatose, 1, 66–70 (2007).

   D8. Engin B, Özdemir M, “Kronik ürtikerli hastalarda otolog serum deri testinin değerlendirilmesi: kontrollü retrospektif çalışma”, T Klin J Dermatol, 18, 1–4 (2008).

   D9. Duran İ, Özdemir M, Okudan N, Hakkı SS, “Behçet hastalarında klinik periodontal durum ve dişeti oluğu sıvısı (DOS) miktarının incelenmesi”, SÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 14, 87–91 (2004).

   D10. Engin B, Gümüşel M, Özdemir M, Tavlan ŞÖ, Mevlitoğlu İ, “Diyetin akne üzerine etkisi”, T Klin J Dermatol, 19, 9-13 (2009).

   D11. Özdemir M, Kaynak K, İşçimen A, “Skleroterapi”, Türkderm, 32, 152–156 (1998).

   D12. Özdemir M, Mevlitoğlu İ, “Kutanöz T hücreli lenfomalarda deri dışı tutulum”, Türkderm, 40, (Özel Ek-A): 4-7. 2006,

   D13. Özdemir M, Özdemir S, “Gebelikte görülen fizyolojik deri değişiklikleri”, Dermatose, 1, 22–25 (2006).

   D14. Özdemir M, Özdemir S, “Gebelikten etkilenen deri hastalıkları”, Dermatose, 3, 163–168 (2006).

   D15. Özdemir M, Özdemir S, “Gebelik dermatozları”, Dermatose, 2, 105–111 (2006).

   D16. Aydemir EH, Özdemir M, Demirkesen C, Deviren A, “Bir nevoid bazal hücreli karsinom sendromu olgusu”, Türkderm, 33, 185–189 (1999).

   D17. Özdemir M, Göksügür N, “Bir epidermal nevus sendromu olgusu”, T Klin J Dermatol, 10, 195–98 (2000)

   D18. Özdemir M, Gümüşel M, Toy H, “Plevral malin mezotelyoma deri metastazı”, Türkderm, 41, 22–24 (2007).

   D19. Özdemir M, Gümüşel M, Toy H, “Tip I herediter punktat keratoderma (Buschke-Fischer-Brauer hastalığı)”, T Klin J Dermatol, 16, 201–204 (2006)

   D20. Özdemir M, Gümüşel M, Kamış Ü, Mevlitoğlu İ, “Pediatrik akne rozase”, T Klin J Dermatol, 16, 119–122 (2006).

   D21. Özdemir M, Engin B, Baysal İ, “Hydrotic ectodermal dysplasia associated with a rib anomaly”, T Klin J Dermatol, 17, 205–209 (2007).

   D22. Baysal İ, Özdemir M, Toy H, “Papüler lezyonlu atrişi: iki olgu sunumu”, T Klin J Dermatol, 18, 259–262 (2008).

   D23. Özdemir M, “Telojen saç dökülmesi”, T Klin J Dermatol (Saç Hastalıkları Özel Sayısı), 2, 6–9 (2006).

   D24. Özdemir M, Baysal İ, “Kozmetik saç bakım ürünleri ve saç dökülmesi”, T Klin J Dermatol (Saç Hastalıkları Özel Sayısı), 2, 47–48 (2006).

   D25. Engin B, Özdemir M,Tırnak ve Tırnak Kıvrımının Enfeksiyonları”, Turkiye Klinikleri J Int Med Sci, 3, 5–11 (2007).

   D26. Engin B, Deniz F, Özdemir M, Mevlitoğlu İ, “Dermatomiyozitte görülen deri bulguları”, Clinic Medicine, Nisan, 56–60 (2008).

   D27. Özdemir S, Gezginç K, Özdemir M, “AIDS’le ilişkili olmayan Kaposi sarkomunun gebelik seyri: Bir olgu sunumu”, T Klin J Obstet Gynecol, 19, 220-223 (2009).

   D28. Alper S, Atakan N, Gürer MA, Önsun N, Özarmağan G, Klavuz Çalışma Grubu, “Türkiye psoriasis biyolojik ajan kullanım klavuzu”, Türkderm, 42, (Özel sayı 2), 66–73 (2008).

   D29. Güney F, Yıldız GÜ, Özdemir M, “Nörodermatit ve monomelik amiyotrofi birlikteliği”, T Klin J Nörol , 4, 117-121 (2009).

    

   D30. Kaplan M, Özdemir M, “Lazer epilasyonda hasta seçimi, tedavi öncesi ve sonrası uyulması gereken kurallar”, Türkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics 2013; 6: 10-14.

    

   D31. Kakşi SA, Özdemir M, Çayırcı M, “Papüler lezyonlu atrişi: geç gelen tanı”, Turkiye Klinikleri J Dermatol 2013; 23: 28-31.

    

   D32. Balevi A, Çakır A, Tavlı Y, Özdemir M. Wolf’un izotopik yanıtı :2 olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Turk Journal Dermatol (Basımda)

    

   D33. Balevi A, Yüksel M, Tavlı Y, Çakır A, Özdemir M. Dıscoid Lupus Erythematosus at the site of healed herpes zoster:Wolf’s istopic response. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2013;23(3):106-9

    

   D34. Tavlı YU, Özdemir M. Stria ve melazma mezoterapisi. Türkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics 2014; 7: 39-41.

   1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

   E1. Özdemir M, Mat C, Tüzün Y, Baykal İE, Yazıcı H, “Behçet’li hastalarda yerel kapsaisin uygulamasıyla paterji çalışması”, XIV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, Ankara, (Sözel sunum) 1999.

   E2. Göksügür N, Özdemir M, “Onikomikoz tedavisinde topikal %1 bifonazol-%40 üre ile %2.6 sikloproksolamin’in etkinliklerinin karşılaştırılması”, XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 40, Antalya, 2000.

   E3. Özdemir M, Bıyıklı ZM, Beycan İ, Çağatay P, “Tip 2 diyabetes mellitus ve onikomikoz”, XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, …., Çeşme, 2004.

   E4. Özdemir M, Gümüşel M, Mevlitoğlu İ, “Pediatrik akne rozase”, Dermatoloji Bahar simpozyumu, 96, İstanbul, 2005.

   E5. Özdemir M, Baysal İ, Mevlitoğlu İ, “Çocukluk çağında başlayan alopesi areatanın klinik profili”, 2. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 183, Kayseri, (Sözel sunum) 2006.

   E6. Özdemir M, Gümüşel M, Toy H, “Epidermodisplazia verrusiformis: bir olgu sunumu”, 2. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 187, Kayseri, 2006.

   E7. Özdemir M, Baysal İ, Deniz F, “Ataksi telenjiyektazili bir olguda alopesi areata”, 2. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 188, Kayseri, 2006.

   E8. Özdemir M, Kısa Kucur M, Kaya E, “Dapson tedavisine cevap veren kronik ürtikerli bir çocuk olgu”, 2. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 188, Kayseri, 2006.

   E9. Özdemir M, Deniz F, Toy H, “Yaygın erüptif siringomalı bir olgu”, 2. Ege Dermatoloji Günleri, 37, Fethiye, 2006.

   E10. Özdemir M, Gümüşel M, Toy H, “Ekrin spiradenomalı bir olgu”, 2. Ege Dermatoloji Günleri, 33, Fethiye, 2006.

   E11. Özdemir M, Yazıcı A, Toy H, “Mibelli Anjiyokeratomu olan bir olgu”, 2. Ege Dermatoloji Günleri, 70, Fethiye, 2006.

   E12. Özdemir M, Engin B, Baysal İ, Gümüşel M, “Lokalize sklerodermalı 22 hastanın incelenmesi”, XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 46, Antalya, (Sözel sunum) 2006.

   E13. Engin B, Özdemir M, Kısa Kucur M, “Verrüköz hiperplazide malin değişimi önlemede koruyucu tedavi: bir olgu sunumu”, XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 124, Antalya, 2006.

   E14. Engin B, Çimen K, Özdemir M, “Generalize formda görülen eritem anuler santrifüj olgusu”, XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 158, Antalya, 2006.

   E15. Özdemir M, Kamış Ü, Gümüşel M, Engin B, “Liken planuslu hastalarda göz bulguları”, XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 159, Antalya, 2006.

   E16. Engin B, Özdemir M, Mevlitoğlu İ, “Klinik özellikleri benzer histopatolojileri farklı iki olgu sunumu”, XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 197, Antalya, 2006.

   E17. Engin B, Deniz F, Baysal İ, Özdemir M, Mevlitoğlu İ, “Perianal Crohn hastalığı ve kondiloma akuminata ayırımı: bir olgu sunumu”, Dermatoloji Bahar Simpozyumu, 120, İstanbul, 2007.

   E18. Özdemir M, Engin B, Tol H, “Faun tail tanısı olan bir olguda IPL (Intense Pulsed Light) tedavisi”, Dermatoloji Bahar Simpozyumu, 132, İstanbul, (Sözel sunum) 2007.

   E19. Özdemir M, Engin B, Baysal İ, Tol H, “Yaygın pilar leiomyom: bir olgu sunumu”, 57, III. Ege Dermatoloji Günleri, Girne, 2007.

   E20. Engin B, Deniz F, Özdemir M, Tol H, Mevlitoğlu İ, “Adalimumab tedavisine bağlı gelişen eritema nodosum: olgu sunumu”, III. Ege Dermatoloji Günleri, 37, Girne, 2007.

   E21. Özdemir M, Balevi A, Engin B, Toy H, “Relapsing polikondritli bir olgu”, XVIII. Prof Dr. A Lütfü Tat Simpozyumu, 150, Ankara, 2007.

   E22. Engin B, Yazıcı A, Özdemir M, Tol H, “Enfeksiyona sekonder gelişen büllöz piyoderma gangrenozumlu çocuk olgu”, XVIII. Prof Dr. A Lütfü Tat Simpozyumu, 195, Ankara, 2007.

   E23. Özdemir M, Gümüşel M, Baysal İ, Engin B, “Trakionişili 30 hastanın retrospektif değerlendirmesi”, XVIII. Prof Dr. A Lütfü Tat Simpozyumu, 205, Ankara, 2007.

   E24. Özdemir M, “Melanom dışı deri kanserlerinde etyopatogenez”, XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 90, Ankara, (Sözel Sunum) 2007.

   E25. Özdemir M, Kaplan M, Kıyıcı A, Mevlitoğlu İ, “Alopesi areata ve insulin duyarlılığı”, 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 154, Konya, (Sözel sunum) 2008.

   E26. Özdemir M, Kaya Ö, Engin B, Mevlitoğlu İ, “Alopesi areatalı hastalarda pozitif yama test sıklığı”, 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 175, Konya, 2008.

   E27. Deniz F, Özdemir M, Toy H, “Gevşek anajen saç sendromlu üç olgu”, 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 211, Konya, 2008.

   E28. Tavlı YU, Özdemir M, Toy H, Mevlitoğlu İ, “İnfliksimab tedavisine bağlı lökositoklastik vaskülit gelişen olgu sunumu”, 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 256, Konya, 2008.

   E29. Akyol C, Engin B, Yazıcı A, Özdemir M, Mevlitoğlu İ, “Ayakta görülen derinin B hücreli lenfoması”, 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 261, Konya, 2008.

   E30. Gümüşel M, Engin B, Özdemir M, Mevlitoğlu İ, “Papiller tiroid karsinom ve sonrasında gebelik ile ortaya çıkan Leser trelat bulgusu”, 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 261, Konya, 2008.

   E31. Yazıcı A, Özdemir M, Toy H, “Perforan granuloma anulareli bir olgu sunumu”, 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 269, Konya, 2008.

   E32. Yüksel M, Özdemir M, Engin B, “Epidermodisplasya verrüsiformisli iki olgu sunumu”, 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 287, Konya, 2008.

   E33. Baysal İ, Balevi A, Özdemir M, Toy H, “Saçlı deri pigmente bazalyom tedavisinde imikimod ve kriyoterapi kombinasyonu: bir olgu sunumu”, 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 298, Konya, 2008.

   E34. Baysal İ, Balevi A, Özdemir M, Toy H, “Liken planus ve alopesi areatanın eşlik ettiği psoriazis vulgarisli bir olgu sunumu”, 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 299, Konya, 2008.

   E35. Yüksel M, Engin B, Akyol C, Özdemir M, Mevlitoğlu İ, “İktiyozis ile karışabilecek atipik pitriyazis rubra pilaris olgusu”, 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 299, Konya, 2008.

   E36. Güney F, Yıldız GÜ, Özdemir M, “Nörodermatit ile birlikte görülen monomelik amyotrofi”, 44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 197, Antalya, 2008.

   E37. Engin B, Kaya Ö, Özdemir M, Mevlitoğlu İ, “Dar Band UVB Tedavisinin Vitiligoda Farklı Vücut Bölgelerine Göre Yanıtları”, Dermatoloji Bahar Simpozyumu, 14-17 Nisan, S07, İstanbul, (Sözlü Sunum) 2009.

   E38. Kaplan M, Özdemir M, Aydemir İ, Kıreşi D, “Anjioödem yanılgısına yol açan juguler ven trombozlu bir olgu”, V. Ege Dermatoloji Günleri, Türk-Yunan Dermatoloji Simpozyumu, 7-11 Mayıs, Bodrum, 2009

   E38. Yazıcı Z, Özdemir M, Küçük Ö, Ergün S, Gücin Z. Subungal glomanjioma. Dermatoloji 2011 Bahar Sempozyumu, Nisan 2011, Dalaman

   E39. Yazıcı Z, Özdemir M, “Metilfenidat ile ilişkili bir lenfositoma kutis olgusu,” XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 90, Ankara, 2011.

   E40. Yazıcı Z, Dizman D, Çıkrıkçı MA, Özdemir M, “Herediter sferositoz: Nadir bir bacak ülseri nedeni,”  XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 77, Ankara, 2011.

   E41. Yazıcı Z, Özdemir M, Beşkardeş Y, Ünal A, Büyükbabani N. Dowm sendromuna eşlik eden eruptif kollejenoma olgusu. 24. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 09-13 Ekim 2012, Gaziantep

   E42. Balevi A, Yüksel M, Özdemir M, Türkmen İ. “Bir diskeratozis konjenita olgusu”, 21. Lütfi Tat Simpozyumu, 334, Ankara, 2013.

   E43. Balevi A, Işık B, Tavlı YU, Uysal SE, Yüksel M, Kakşi SA, Özdemir M. Tedaviye dirençli palmoplantar siğillerde Nd:YAG(Neodymium-Doped Yttrium Aluminum Garnet;Nd:Y3A15O12) lazerin etkinliği. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 166, Antalya, 2014.

   E44. Tavlı YU, Balevi A, Işık B, Özdemir M. Eritem annuler santrifüj benzeri ilaç reaksiyonu; Olgu sunumu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 418, Antalya, 2014.

   E45. Altıntaş Kakşi S, Özdemir M, Balevi A, Çakır A, Tavlı Y. Onikomikozu taklit eden ayak tırnak yatağının yassı epitel hücreli karsinomu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 418, Antalya, 2014.

   E46. Üstüner P, Balevi A, Özdemir M, Türkmen İ. Asitretin tedavisine iyi yanıt veren bir ülseratif nekrobiyozis lipoidika olgusu. 10. Ege Dermatoloji Günleri, 0019, Fethiye, 2015(Sözlü)

   E47. Üstüner P, Balevi A, Özdemir M, Türkmen İ.  Varfarin ile indüklenen anjiokeratoma Mibelli olgusu. Olgu Sunumu. 10. Ege Dermatoloji Günleri, 0015, Fethiye, 2015

   E48. Üstüner P, Balevi A, Özdemir M. Alt dudakta rekürren seyir gösteren hemanjioma: Olgu Sunumu. 10. Ege Dermatoloji Günleri, 0018, Fethiye, 2015.

   E49. Üstüner P, Balevi A, Özdemir M, Türkmen İ.  Malign melanomayı taklit eden rekürren targetoid hemosiderik hemajioma: Olgu Sunumu. 10. Ege Dermatoloji Günleri, 0020, Fethiye, 2015.

   E50. Üstüner P, Balevi A, Özdemir M, Türkmen İ.  Oral rifampisin, klaritromisin ve topikal formik asit tedavisine iyi yanıt veren blastomikoz benzeri piyoderma: Olgu Sunumu. 10. Ege Dermatoloji Günleri, 0030, Fethiye, 2015.

   E51. Balevi A, Üstüner P, Kakşi SA, Yüksel M, Özdemir M. Göz kapağı ksantalezmasında Er:YAG lazerin etkinliği. 10. Ege Dermatoloji Günleri, 0109, Fethiye, 2015.

   E52. Kakşi SA, Balevi A, Yüksel M, Özdemir M, Çakır A. Meme kanserli olguda kriyoterapi ile tedavi edilen eosinofilili anjiolenfoid hiperplazi. Olgu Sunumu. 10. Ege Dermatoloji Günleri, 0113, Fethiye, 2015.

    

   F. Diğer yayınlar :

   F1. Tüzün Y, Özdemir M, Tüzün B, “Antihistaminler ve dermatolojide kulanımı”, Galenos, 18, 63–67 (1998).

   F2. Tüzün B, Özdemir M, Tüzün Y, “Dermatolojide yerel kortikosteroidlerin kullanım kolaylığı”, Galenos,18, 78–85 (1998).

   F3. Tüzün Y, Özdemir M, “Vitiligoda yeni tedavi yöntemleri”, Hipokrat Derg Ay Saglık Mesl Derg, 83, 152–155, (1999).

   F4. Tüzün B, Tüzün Y, Özdemir M, “Alkol ve cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar (CİBH)”, Aktüel Tıp Derg, 4, 291–295, (1999).

   F5. Tüzün Y, Özdemir M, “Yüzeyel mantar hastalıklarında sistemik tedavi”, Hipokrat Derg Ay Saglık Mesl Derg, 94, 530–534 (2000).

   F6. Tüzün Y, Özdemir M, “Kronik ürtikerde antihistaminik kullanımı”, Hipokrat Derg Ay Saglık Mesl Derg, 94, 535–537 (2000).

    

   1. Ulusal sempozyum ve kongrelerde düzenleme kurulunda görev almak

   G1. Özdemir M. 22.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 14-18 Ekim 2008, Konya. (Ulusal Kongre düzenleyicisi.)